Skip to main content
Archive

30.03.2012 spotkanie z ministrem Gowinem

30 marca, w piątek, o godz. 12.00 odbyło się na zamknięte spotkanie  z ministrem Gowinem.

PRAWO PRZYJAZNE PRZEDSIĘBIORCY?

W  siedzibie BCC w Warszawie odbyło się spotkanie przedsiębiorców – członków BCC z ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem pn. Prawo przyjazne przedsiębiorcy? Podczas spotkania dyskutowano na wiele tematów związanych z deregulacją i depenalizacją prawa, aby uczynić je bardziej przyjaznym dla prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.

Celem BCC jest – posiłkując się wiedzą swoich ekspertów oraz informacjami od członków zrzeszonych w organizacji – wskazywanie przykładów złego prawa i rekomendowanie takich regulacji, które nie dyskryminują przedsiębiorców i nie traktują tej grupy społecznej „z założenia” jak przestępców. To prawo, które ma poszanowanie i zrozumienie dla pracy menadżerów, która wiąże się z podejmowaniem ryzyka biznesowego, prawa, które jest przejrzyste i zrozumiałe i ogranicza samowolę urzędników i zwiększa ich odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Dyskusja ministra z przedsiębiorcami z BCC dotyczyła m.in.: _ dalszej współpracy pomiędzy BCC, a Ministerstwem Sprawiedliwości, w ramach której przedsiębiorcy oraz eksperci BCC będą przedstawiać przykłady złego prawa i – poprzez udział w pracach Zespołu Konsultacyjnego przy Departamencie Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości – przekazywać resortowi wynikające z tego rekomendacje zmian. BCC i Ministerstwo będą kontynuować współpracę – nawiązaną już w poprzedniej kadencji – w zakresie wspierania działań rządu i Min. Sprawiedliwości w wyłanianiu i opracowywaniu najlepszych rozwiązań służących idei „Prawa przyjaznego przedsiębiorcy”

Prezes BCC Marek Goliszewski przekazał ministrowi Gowinowi I pakiet propozycji zmian legislacyjnych powstały w ramach akcji BCC „Prawo przyjazne przedsiębiorcy” Przekazany I pakiet zmian legislacyjnych dotyczy trzech kategorii: karne regulacje kodeksowe, pozakodeksowe przepisy karne oraz propozycje deregulacyjne. Chodzi o zlikwidowanie zbędnych, utrudniających działalność przedsiębiorcom i funkcjonowanie obywatelom, regulacji oraz wprowadzenie systemowych zmian, które spowodują, że tworzone w Polsce prawo będzie prostsze i bardziej precyzyjne. Materiał został sporządzony na podstawie obserwacji praktycznych, dogłębnej analizy teoretycznej, jak również przy wsparciu przedsiębiorców zgłaszających problemy, na jakie napotykają się oni w trakcie codziennej pracy.

_ propozycji zmian przepisów dotyczących odpowiedzialności zarządów spółek – w ubiegłym roku, po interwencji BCC, wykreślony został kontrowersyjny art. 585 Ksh, jednak w Kodeksie karnym wciąż funkcjonuje art. 296, który pozostawia duże pole do nadinterpretacji.

Podczas spotkania członków BCC z ministrem:

Rozmawialiśmy o współpracy na poziomie operacyjnym dotyczącej definiowania problemów z jakimi boryka się biznes w Polsce. Rekomendowaliśmy najważniejsze zmiany, aby prawo było przyjazne przedsiębiorcom W oparciu o interwencje przeprowadzane przez BCC na rzecz członków, przekazaliśmy ministrowi Gowinowi propozycje działań, które zdaniem przedsiębiorców, mogą uczynić działalność gospodarczą łatwiejszą i bardziej efektywną Minister przedstawił najbliższe plany działań, które zamierza podjąć Ministerstwo Sprawiedliwości, w zakresie depenalizacji i deregulacji prawa, w tym kolejne pakiety deregulujące zawody.