Skip to main content
Archive

Ankieta CSR: czytelna i pożyteczna

Serafina Ogończyk-Mąkowska o Ankiecie CSR: czytelna i pożyteczna

Serafina Ogończyk-Mąkowska, fot. archiwum

Serafina Ogończyk-Mąkowska

Nietrudno zauważyć, że hasło Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jest coraz bardziej popularne, rozpoznawalne, implementowane i rozwijane przez zwiększającą się liczbę przedsiębiorców.

Działalność CSR niesie ze sobą szereg korzyści, nie tylko tzw. miękkich odnoszących się do sfery etycznej, moralnej lecz również realnych, materialnych. Gorąco zachęcam do podejmowania działań z zakresu CSR, do stawania się firmą świadomą i odpowiedzialną społecznie. Wypełnienie ankiety samooceny społecznej odpowiedzialności firmy, którą proponuje BCC,  w czytelny sposób pokazuje czym jest CSR, jakie działania prospołeczne, środowiskowe kwalifikują naszą firmę jako stosującą promowane zasady. Kwestionariusz pozwala dokonać ewaluacji naszej działalności, udziela rekomendacji, wskazuje obszary, w jakich należałoby zwiększyć prospołeczną świadomość.

www.ankietacsr.org