Skip to main content
Archive

EKES Bruksela 17.11.2011

Relacja z III Seminarium Młodych Przedsiębiorców Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

17 listopada w siedzibie EKES przy ulicy Belliard w Brukseli odbyło się trzecie Seminarium Młodych Przedsiębiorców. W seminarium wzięli udział reprezentanci z18 krajów europejskich. Polską Grupę Pracodawców reprezentowała Serafina Ogończyk-Mąkowska z Business Centre Club. Prezydent Grupy Pracodawców EKES-u Henri Malosse podkreślił konieczność rozwoju nowej wizji ducha przedsiębiorczości, która pozwoli Europejczykom tworzyć dobrobyt i zaznaczył potrzebę umacniania poczucia tożsamości europejskiej. „Mocno wierzę w siłę małych kropli, które połączone mogą dokonać wielkich rzeczy – możemy osiągnąć wszystko, jeśli zjednoczymy nasze wysiłki” –  powiedział.

Serafina Ogończyk-Mąkowska podkreślała konieczność uproszczenia procedur unijnych mających pomóc młodym ludziom w rozwoju przedsiębiorczości oraz dostosowania edukacji do oczekiwań rynku pracy.

Podczas obrad jako priorytety wskazano następujące sprawy:

– stworzenie wspólnego europejskiego prawa dla małych i średnich przedsiębiorstw;
– istnienie zjednoczonej Europy z rzeczywistym europejskim rządem;
– promowanie wymiany młodych osób obejmujące nie tylko wymianę szkolną czy studencką, ale także pozaedukacyjną;
– rozwój europejskiej sieci inkubatorów przedsiębiorczości;
– finansowanie przez Unię nowych inicjatyw, udzielanie mikrokredytów;
– świętowanie sukcesów przez wprowadzenie Dnia Młodego Przedsiębiorcy; sugerowany dzień – 17 listopada.

Podczas seminarium został uruchomiony portal internetowy mający służyć pomocą młodym przedsiębiorcom w rozpoczęciu i rozwoju własnego biznesu.
Strona internetowa powstała z inicjatywy EKES-u przy współpracy z Komisją Europejską: http://entrepreneurenvoy.org/

A new online portal to help young entrepreneurs start and grow their own business was launched on 17 November 2011 by the Employers’ Group of the European Economic and Social Committee (EESC). The website is an initiative of the EESC in cooperation with the European Commission, and addresses policy failings to promote entrepreneurship, especially among young people and women. The global portal for entrepreneurs “Entrepreneur Envoy” will offer tools for inspiring cultural change and promoting ‘entrepreneur friendly’ policies. The launch took place on 17 November 2011 during the third edition of the “Young European Entrepreneurs’ Seminar“, hosted by the President of the Employers’ Group of the EESC, Mr. Henri Malosse. The event heard the contributions of 52 active young entrepreneurs from 18 European countries.

 Mr. Malosse said: “We want to develop a new vision of the entrepreneurial spirit allowing Europeans to create wealth, a desire to build on a European identity … I truly believe in the power of the small drops of water who can achieve great things if they come together – we can achieve anything if we join our modest means.”

As recommendations, the participants listed the following priorities:

  1. a European company statute law for SMEs (the European private company law, an EESC initiative)
  2. a unified Europe with a real European government
  3. facilitating the exchange of young people, not only for schools and universities but for apprenticeships
  4. European network of incubators
  5. European financing facilities for new initiatives, especially Microcredit
  6. celebrating success by holding a “Young entrepreneurs’ day”.