Skip to main content
Archive

Konferencja “Wyrok Sądu Arbitrażowego”

Konferencja “Wyrok Sądu Arbitrażowego”

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wraz z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Krakowie mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Wyrok Sądu Arbitrażowego”, poświęconej problematyce orzeczeń Sądu Arbitrażowego, ich treści, formy, a także związania wyrokiem i jego wpływem na sytuację osób trzecich. Konferencja organizowana jest przy wsparciu kancelarii prawnej CMS Cameron MCKenna.

Konferencja odbędzie się w dniu 8 listopada 2013 r. w Krakowie. Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy w szczególności: arbitrów i prawników, pracowników naukowych, przedstawicieli środowiska sędziowskiego oraz akademickiego.

Wśród prelegentów Konferencji wystąpią autorytety naukowe posiadające bogate doświadczenie w zakresie rozpoznawania sporów arbitrażowych. Podzielą się oni z Państwem wiedzą na temat wydawania wyroków w postępowaniu arbitrażowym oraz omówią ich skutki. Biorąc udział w Konferencji zyskają Państwo wyjątkową możliwość poznania szczegółowych zagadnień związanych z tym kluczowym dla arbitrażu zagadnieniem, a także możliwość uczestnictwa w forum wymiany poglądów ekspertów oraz osób zaangażowanych w tę problematykę.

Konferencja podzielona jest na cztery panele. Tematyka pierwszego panelu, którego moderatorem jest prof. dr hab. Andrzej Szumański, dotyczy związania wyrokiem sądu arbitrażowego, zaś prelegentami tego panelu są: prof. dr hab. Józef Frąckowiak, sędzia Sądu Najwyższego, prof. dr hab. Wojciech Popiołek, oraz mec. Arkadiusz Korzeniewski.

Drugi panel koncentruje się wokół zagadnienia treści i formy wyroku sądu arbitrażowego, moderatorem dyskusji tej części jest prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, a swoje wystąpienia przestawią mec. Maciej Łaszczuk, dr Witold Jurcewicz oraz mec. Piotr Nowaczyk.

Trzecia część Konferencji porusza problematykę skutku wyroku sądu arbitrażowego względem osób trzecich. Prezentacje na ten temat wygłoszą mec. Małgorzata Surdek, dr Grzegorz Suliński oraz dr Cezary Wiśniewski, zaś moderatorem tego panelu jest prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński.

Czwarty panel poświęcony problematyce klauzuli porządku publicznego jako podstawie zaskarżenia wyroku sądu arbitrażowego moderuje prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, a prelekcje wygłoszą dr Rafał Morek, mec. Bartosz Krużewski oraz prof. dr hab. Karol Weitz.

Udział w Konferencji jest płatny. Wysokość opłaty konferencyjnej w przypadku przedstawicieli środowisk akademickich oraz studentów wydziałów prawa wynosi 100,00 zł + VAT. W przypadku pozostałych uczestników opłata konferencyjna wynosi 200,00 zł + VAT.

Po konferencji zapraszamy wszystkich uczestników do Piwnicy pod Baranami, na występy artystyczne i uroczystą kolację.

Dla Państwa wygody zarezerwowaliśmy w promocyjnych cenach miejsca noclegowe w krakowskich hotelach Sheraton, Radisson Blu, Campanile oraz IBIS Budget.

Dalsze informacje odnośnie sposobu zgłoszenia na konferencję oraz rezerwacji miejsc noclegowych pojawiać się będą na bieżąco na stronie internetowej

Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane arbitrażem!