Skip to main content
Archive

konkurs arbitrażowy dla studentów prawa

Konkurs arbitrażowy dla studentów prawa

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück zaprosili wszystkich zainteresowanych studentów i ich profesorów do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Arbitrażowym w Warszawie* dotyczącym projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (Draft Common Frame of Reference – DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego.

Konkurs ma przyczynić się do promowania wiedzy na temat procesu unifikacji Europejskiego Prawa Prywatnego, a także uwydatnić ogromne znaczenie DCFR jako kompletnego zbioru reguł, które w istotny sposób ułatwią rozstrzyganie sporów, zwłaszcza w arbitrażu międzynarodowym. Konkurs polega na przeprowadzeniu symulacji postępowania arbitrażowego na podstawie fikcyjnego stanu faktycznego. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z aktualnym Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy KIG.

 

– Jest to pierwsze tego typu wydarzenie międzynarodowe organizowane przez instytucję arbitrażową w Polsce – mówi Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG, mec. Marek Furtek. – Najbardziej prestiżowym i największym konkursem arbitrażowym dla studentów jest WILLEM C. VIS MOOT , który odbywa się corocznie w Wiedniu. Nasz konkurs skierowany jest do studentów prawa pochodzących – przede wszystkim – z państw Unii Europejskiej, którzy w swojej przyszłej praktyce mogą mieć styczność z DCRF, jednakże do udziału w konkursie zgłosiły się zespoły również z innych stron świata. Miło nam poinformować, że w etapie pisemnym konkursu wezmą udział m.in.: Saint-Petersburg State University, South Texas College of Law, University of Bayreuth, Maastricht University, Masaryk University, University of Pristina i inne. Wśród uczestników znajdą się także cztery drużyny z Polski: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Warszawski.

 

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Sądu: www.sakig.pl

 

* angielska nazwa: Warsaw International Arbitration Moot at the Court of Arbitration at the PCC