Skip to main content
Archive

Medal Europejski – Miss Egzotica project

medal europejski 2015
10 czerwca w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej zostanie przyznany Serafinie Ogończyk-Mąkowskiej Medal Europejski za promocję Polski – projekt Miss Egzotica; Poland’s Promotion – Miss Egzotica project.
Medal przyznaje BCC, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE), Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli. Celem jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski, pobudzenie zainteresowania standardami europejskimi i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, pobudzenie zainteresowania wielomilionowym rynkiem Unii Europejskiej wśród polskich przedsiębiorców, pobudzenie zainteresowania konsumentów i przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej Laureatami Medalu Europejskiego. Medalem Europejskim wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.