Skip to main content
Archive

POLSKI KONGRES SPORÓW SĄDOWYCH, MEDIACJI I ARBITRAŻU 2013

POLSKI KONGRES SPORÓW SĄDOWYCH, MEDIACJI I ARBITRAŻU 2013

25 VI 2013, Warszawa Kongres Instytutu Allerhanda Różnorakie procedury rozwiązywania sporów, zarówno w formach konfrontacyjnych, jak i polubownych.

POLSKI KONGRES SPORÓW SĄDOWYCH, MEDIACJI I ARBITRAŻU 2013
25 VI 2013, Warszawa
Kongres Instytutu Allerhanda to prawdopodobnie pierwsza w Polsce próba całościowego spojrzenia na różnorakie procedury rozwiązywania sporów, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej (ale z udziałem Polski, jak i inwestorów w Polsce inwestujących), zarówno w formach konfrontacyjnych, jak i polubownych.
Jesteśmy przekonani, że jest to tematyka interesująca nie tylko samych prawników, ale także dla świata biznesu oraz władz publicznych.
W ostatnich latach niektóre formy pozasądowego rozwiązywania sporów dynamicznie się rozwijały, jak choćby arbitraż handlowy, niektóre zaś dopiero mozolnie torują sobie drogę w polskim systemie prawa i poszukują zainteresowania społeczeństwa, jak mediacja.
Te dwie formy ADR cieszą się za to szerokim i nieustającym zainteresowaniem wśród najmłodszych adeptów prawa: wystarczy choćby wspomnieć o sukcesach drużyn uniwersyteckich w konkursach międzynarodowych, a także o inicjatywach lokalnych instytucji arbitrażowych w postaci krajowych konkursów, tzw. mootów.
Z kolei spory inwestycyjne inwestorów zagranicznych ze Skarbem Państwa i ich wyniki są ważne zarówno dla obecnych i przyszłych inwestorów, ale także dla organów władzy publicznej i nas wszystkich, podatników.
W głównym nurcie rozwiązywania sporów, nadal absolutnie dominującym, a mianowicie w sądownictwie cywilnym, w ostatnich latach także możemy zaobserwować wielkie, rewolucyjne wręcz zmiany: nie tylko głęboką, systemową nowelizację „tradycyjnej” procedury cywilnej, ale dodatkowo wprowadzenie rozwiązań całkowicie w polskich realiach rewolucyjnych, w postaci pozwów zbiorowych.
W czasie Kongresu chcemy się pokusić, z pomocą zaproszonych Ekspertów i Publiczności, o ocenę wprowadzanych zmian, krytyczne przyjrzenie się poszczególnym instytucjom, a także o próbę sformułowania wniosków i postulatów na przyszłość.
Ale na tym nie wyczerpuje się planowana formuła Kongresu ! Naszą intencją jest by nie był to jedynie kongres od prawników dla prawników. Stąd też chcemy porozmawiać także o zagadnieniu w istocie najważniejszym, a to oczekiwaniach klientów wobec ich pełnomocników procesowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w agendzie Kongresu.

Liczymy na silny odzew i gorące dyskusje: staraliśmy się tak dobrać grono panelistów, by rozmowa była nie tylko ciekawa, ale i odzwierciedlająca odmienne stanowiska i oczekiwania – analogicznie do sytuacji przed sądem powszechnym czy trybunałem arbitrażowym; publiczność zaś sformuje grupy odmiennych opinii i interesów oraz będzie żywiołowo popierała swoje stanowisko i argumenty – jak w przypadku polskich „class actions”!

Zakładamy jednak, że każdy z paneli zakończy się wypracowaniem kompromisowego stanowiska, zgodnie z duchem mediacji.

Serdecznie zapraszamy !
http://www.kongresy.allerhand.pl