Skip to main content
Archive

Miss Egzotica International

Przesłaniem konkursu jest walka z dyskryminacją, wyrównanie szans, propagowanie kosmopolitycznej postawy, przedstawienie Polaków jako Obywateli świata, propagowanie postaw proekologicznych, solidarność z ubogimi Trzeciego Świata.
W związku ze wszechogarniającą globalizacją skutkującą zmianami w społeczeństwie i gospodarce, wynikającą między innymi z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej, zwiększeniem wymiany informacyjnej, wzrostu handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych, rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej zauważalnym stał się fakt, iż coraz więcej przebywających w Polsce dziewcząt, zarówno tych nieposiadających obywatelstwa jak i rodowitych Polek, cechuje oryginalny typ urody określany mianem egzotycznego.