Skip to main content
Archive

Spotkanie z Serafiną Ogończyk-Mąkowską Toruń 12.12.2012 Przedsiębiorcza Kobieta

PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA – spotkanie z kobietą sukcesu Serafiną Ogończyk-Mąkowską

Spotkanie tegorocznego projektu Przedsiębiorcza Kobieta będzie miało miejsce w Toruniu, w restauracji Royal India w dniu 12.12.2012r.
W czasie trwania spotkania kobieta sukcesu – Serafina Ogończyk-Mąkowska przybliży uczestniczkom mechanizmy, jakimi kieruje się świat biznesu i sposoby stania się praktykiem w aspiracjach.

„Przedsiębiorcza Kobieta to innowacyjny projekt. Stworzony specjalnie dla kobiet, odbiegający w swojej formie od dotychczas organizowanych w Polsce inicjatyw. Priorytetem przy realizacji projektu jest odejście od konwencji typowych szkoleń, warsztatów i stworzenie wydarzenia, które stanowi dla uczestniczek podstawę do samorozwoju, nawiązywania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń z osobami, które osiągnęły już sukces w biznesie oraz założenia własnej działalności gospodarczej.”
W 2010 r. projekt Przedsiębiorcza Kobieta, został wyróżniony w konkursie PROstudent 2010, otrzymując Statuetkę w Kategorii Projekt Roku.
Misją tegorocznego projektu jest przemiana mentalności kobiet i próba inspirowania uczestniczek do działań przedsiębiorczych. Rozbudzenie w kobietach uśpionych pragnień i wiary niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Dostarczenie wiedzy i kontaktów, które pozwolą im przekształcić marzenia w rzeczywistość oraz uświadomienie możliwości, jakie przed nimi stoją. Projekt jest skierowany do wszystkich kobiet zarówno młodych wiekiem, jak i duchem.
www.przedsiebiorczakobieta.pl