Skip to main content
Archive

Medal Europejski

Medal Europejski dla Business&Beauty.
9 listopada w Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbyła się XXII edycja Medalu Europejskiego. Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli jest organizatorem niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. Medal Europejski. Medalem wyróżniane są wyroby i usługi, które odpowiadają standardom europejskim. Nominowana usługa (lub wyrób) musi spełniać wymagane prawem normy, mieć odpowiednie licencje, patenty itp. Istotna jest dynamika firmy, zdobyte nagrody i certyfikaty.

Magazyn Business&Beauty nagrodzony Medalem Europejskim.

Business&Beauty to biznesowy dwumiesięcznik o zasięgu ogólnopolskim, którego głównymi odbiorcami są przedsiębiorcy, właściciele firm, kadra zarządzająca, osoby aktywne zawodowo, urzędy miast.

Przedstawiamy w nim piękno biznesu pojmowane jako przejrzystość, klarowność, słowność, przedsiębiorczość, kreatywność, uczciwość, wrażliwość społeczna. Pokazujemy  w nim przedsiębiorczych Polaków, ich działalność, punkty widzenia; realia gospodarcze i światowe trendy.

Red.naczelna: S. Ogończyk-Mąkowska