Skip to main content
Archive

Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu 2013

W Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu. Wręczono Złote Statuetki w XXII edycji konkursu Lider Polskiego Biznesu. Złota Statuetka uznawana jest przez przedsiębiorców za jedną z najbardziej prestiżowych nagród gospodarczych w Polsce.
IMG_6127_800x534
Nominacjami w konkursie uhonorowano najlepsze polskie przedsiębiorstwa i ich szefów, statuetki Lidera Polskiego Biznesu przyznano 11 z nich. W czasie uroczystości przedsiębiorcy odebrali także Diamenty do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu, przyznawane dotychczasowym Laureatom konkursu, którzy utrzymali bądź poprawili swoją pozycję na rynku.

– Spotykamy się w tym Teatrze od 20 lat. Tym razem w roku 2013. To będzie najlepszy rok dla Polski – mówił w czasie swego oryginalnego wystąpienia prezes BCC Marek Goliszewski. – Widząc zgromadzonych tu dzisiaj ludzi z inicjatywą, nominowanych do Diamentów i Statuetek, nie mam żadnych wątpliwości, że to co powiedziałem, stanie się rzeczywistością. (całe wystąpienie w załączniku poniżej).


Podczas Gali wręczono trzy Nagrody Specjalne wybitnym osobistościom spoza środowiska biznesu, za przyczynianie się do rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej w Polsce.

Złotą Statuetkę za działania mające na celu wprowadzenie Polski do NATO, a tym samym zwiększenia zaufania zagranicznych inwestorów do Polski, otrzymał minister Janusz Onyszkiewicz, za skuteczne reformowanie polskiej gospodarki a zwłaszcza za przekształcenia przemysłu ciężkiego – premier Janusz Steinhoff oraz za wzrost wymiany handlowej do poziomu 6 mld 200 mln £ podczas piastowania przez niego funkcji premiera, przyjęcie polskich pracowników do pracy w Wielkiej Brytanii i poparcie starań Polski o członkostwo w Unii Europejskiej – premier Tony Blair.

Laudacje na cześć Laureatów wygłosili: premier Tadeusz Mazowiecki i przewodniczący Jerzy Buzek.

Premier Tony Blair, w wyświetlonym w czasie Gali filmie powiedział:

– Pragnę gorąco podziękować za przyznane mi wyróżnienie w postaci Złotej Statuetki. Mam wiele podziwu dla Polski i Polaków. Chciałbym zatem podziękować Wam za wkład jaki wnieśliście do Unii Europejskiej, a także za rolę jaką odgrywacie w moim kraju, w Wielkiej Brytanii. Dla gospodarki to trudny okres, ale wiem o fantastycznej robocie, jaką może poszczycić się Business Centre Club. Zatem przyznanie mi nagrody za wkład w dzieło rozwoju stosunków polsko-brytyjskich i kontaktów między Brytyjczykami i Polakami uważam za niezwykłe wyróżnienie.

Podczas uroczystości wręczono Medale Solidarności Społecznej. To nagroda dla osób zaangażowanych społecznie, pomagających potrzebującym, propagujących ideę odpowiedzialności społecznej biznesu i budujących solidarność społeczną. W tym roku uhonorowano nią: Zbigniewa Niemczyckiego, Stanisława Łuniewskiego, Bogusława Miszczuka i Stanisława Kowalskiego. Medale wręczał minister w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

W Gali, wśród blisko 2 tysięcy gości, obok najlepszych przedsiębiorców z całej Polski – członków BCC, wzięli udział: Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego, członkowie rządu, m.in.: wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister skarbu Mikołaj Budzanowski; parlamentarzyści: m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, poseł Ryszard Kalisz; dyplomaci; wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki, duchowieństwo i znani publicyści.