Skip to main content

Business Helicopter Club

Unlock the Power of Business Aviation

Join the Prestigious Club for exclusive Member Benefits.

The Business Helicopter Club is a distinguished organization dedicated to providing its members with a unique and exclusive experience. Our mission is to create a platform for networking and fostering valuable relationships.

Contact: biuro.helisport@o2.pl

Business Helicopter Club

Idea & Mission

The Business Helicopter Club unites helicopter owners, pilots, and industry-related companies in the aviation sector. As a distinguished platform, the BHC facilitates the exchange of benefits, knowledge, services, experiences, and contacts. As a prestigious organization, the Business Helicopter Club is dedicated to offering its members exceptional and exclusive experiences.

Misją klubu jest oferowanie platformy do nawiązywania kontaktów i budowania relacji. Business Helicopter Club powstał, aby pomóc osobom z branży lotniczej łączyć się i współpracować. Ułatwia członkom znajdowanie nowych możliwości biznesowych, poszerzanie sieci kontaktów.

Celem Business Helicopter Club jest zgromadzenie właścicieli, pilotów, firm związanych z branżą lotniczą, w szczególności z branżą śmigłowcową. BHC jest platformą wymiany świadczeń, wiedzy, usług, doświadczeń, kontaktów. Business Helicopter Club to prestiżowa organizacja, której celem jest zapewnienie swoim członkom wyjątkowych i ekskluzywnych doświadczeń.

___________________________________

Join the Prestigious Business Helicopter Club for exclusive Member Benefits

BHC membership is for all those involved in the Vertical Take-off & Landing industry. Join BHC for  access to member content, business exchange, training courses, heli sport judging and flying trainings,  safety programs,  and more.

Business Helicopter Club brings together owners, pilots and companies related to the aviation field, in particular to the helicopter industry. BHC is a platform for exchanging benefits, knowledge, services, experiences and contacts. Club is a prestigious organization that aims to provide it’s members with unique and exclusive experiences. The club’s mission is to offer a platform for networking and building relationships.

Business Helicopter Club was created to help people in the aviation industry connect and collaborate. It makes it easier for members to find new business opportunities and expand their network of contacts.

BHC members join the Club to build:

•  the prestige and strength of the community,

• mutual cooperation,

• business exchange,

• gaining satisfaction and pleasure from BHC meetings

BCH is a platform for cooperation and dialogue on the problems of aviation safety and security.

BHC pursues its goals through activities in the public forum, presence in the mass media and its own ventures and projects – e.g. Rotor Awards, World Helicopter Rallies, Heli Races. BHC is a club that cooperates with others in the interest of its members and the environment.

BHC works to increase its social prestige and level of social acceptance.

Club activity is a form of confirmation of membership in the community and willingness to develop professional contacts within the Club’s activities.

Członkowie BHC wstępują do Klubu w celu:

  • budowania prestiżu i siły środowiska
  • wzajemnej współpracy,
  • wymiany biznesowej
  • poczucia bezpieczeństwa branżowego – grupowego i indywidualnego
  • czerpania satysfakcji i przyjemności ze spotkań w gronie Członków Klubu

BCH jest płaszczyzną współdziałania i dialogu nad problemami bezpieczeństwa lotniczego i jego otoczenia. BHC realizuje swoje cele poprzez działanie na forum publicznym, obecność w mass mediach oraz własne przedsięwzięcia i projekty. BHC jest klubem współpracującym z innymi w interesie swoich Członków i na rzecz środowiska.

Click to watch the video:

BHC Membership

Join the Flight, Embrace the Future - Join the Business Helicopter Club Today!

Serafina O.MBHC President

Stowarzyszenie Lotnicze Helisport

KRS 0000497644
NIP 5223012899
Regon 147099125

Prezes Zarządu: Serafina Ogończyk-Mąkowska
WicePrezes Zarządu: Marcin Piotr Szamborski

e-mail:

Karolkowa 7 / 75
01-207 Warszawa, Polska