Skip to main content

Business Helicopter Club

Unlock the Power of Business Aviation

The Business Helicopter Club is a distinguished organization dedicated to providing its members with a unique and exclusive experience. Our mission is to create a platform for networking and fostering valuable relationships.

Business Helicopter Club

Idea & Mission

The Business Helicopter Club unites helicopter owners, pilots, and industry-related companies in the aviation sector. As a distinguished platform, the BHC facilitates the exchange of benefits, knowledge, services, experiences, and contacts. As a prestigious organization, the Business Helicopter Club is dedicated to offering its members exceptional and exclusive experiences.

Misją klubu jest oferowanie platformy do nawiązywania kontaktów i budowania relacji. Business Helicopter Club powstał, aby pomóc osobom z branży lotniczej łączyć się i współpracować. Ułatwia członkom znajdowanie nowych możliwości biznesowych, poszerzanie sieci kontaktów.

Celem Business Helicopter Club jest zgromadzenie właścicieli, pilotów, firm związanych z branżą lotniczą, w szczególności z branżą śmigłowcową. BHC jest platformą wymiany świadczeń, wiedzy, usług, doświadczeń, kontaktów. Business Helicopter Club to prestiżowa organizacja, której celem jest zapewnienie swoim członkom wyjątkowych i ekskluzywnych doświadczeń.

Członkowie BHC wstępują do Klubu w celu:

  • budowania prestiżu i siły środowiska
  • wzajemnej współpracy,
  • wymiany biznesowej
  • poczucia bezpieczeństwa branżowego – grupowego i indywidualnego
  • czerpania satysfakcji i przyjemności ze spotkań w gronie Członków Klubu

BCH jest płaszczyzną współdziałania i dialogu nad problemami bezpieczeństwa lotniczego i jego otoczenia. BHC realizuje swoje cele poprzez działanie na forum publicznym, obecność w mass mediach oraz własne przedsięwzięcia i projekty. BHC jest klubem współpracującym z innymi w interesie swoich Członków i na rzecz środowiska.

BHC Membership

Join the Flight, Embrace the Future - Join the Business Helicopter Club Today!

Serafina O.MBHC President

Stowarzyszenie Lotnicze Helisport

KRS 0000497644
NIP 5223012899
Regon 147099125

Prezes Zarządu: Serafina Ogończyk-Mąkowska
WicePrezes Zarządu: Marcin Piotr Szamborski

e-mail:

Karolkowa 7 / 75
01-207 Warszawa, Polska