Skip to main content
ArchiveWyróżnione

Firma Dobrze Widziana-Serafina Ogończyk-Mąkowska

26 kwietnia 2018 w siedzibie Business Centre Club w Warszawie, odbyła się uroczystość przyznania tytułów Firma Dobrze Widziana. Serafina Ogończyk-Makowska odebrała nagrodę za działania CSR firmy. Zabrała również głos na temat realizacji społecznej odpowiedzialności swojej firmy.

Celem konkursu Firma Dobrze Widziana jest promowanie firm, które prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej.

Tytuł „Firma Dobrze Widziana” może otrzymać członek Business Centre Club – przedsiębiorstwo prywatne, państwowe lub jego oddział. Może być to mała, średnia lub duża firma, a  konkurs ma zasięg ogólnopolski. Oceny dokonuje się na podstawie ankiety konkursowej, która zawiera podstawowe informacje o działalności każdej z firm w kontekście spełniania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Istotnym elementem podlegającym ocenie jest polityka firmy wobec pracowników, w tym przestrzeganie zasad równouprawnienia, narzędzia i procedury wewnętrzne sprzyjające wyrównywaniu szans zawodowych kobiet i mężczyzn; oceniana jest także skuteczność oraz metody komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy nt. jej społecznie odpowiedzialnych działań.

W  kapitule konkursu „Firma Dobrze Widziana 2018” zasiadają:

Paweł Łukasiak (przewodniczący) – prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce,

Marek Goliszewski – prezes BCC,

Paweł Oksanowicz – dziennikarz Radio Muzo.FM,

Piotr Onikki-Górski – dyrektor Biura Kontaktów Społecznych BCC,

ksiądz Andrzej Sikorski – prezes Fundacji „Być Bardziej”,

Aleksander Polański (sekretarz konkursu) – dyrektor Biura Organizacji Gal i Konkursów BCC.

 

Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej objęła Konkurs Firma Dobrze Widziana 2018 patronatem honorowym.
fot. Magdalena Szymanek, BCC.