Skip to main content
ArchiveArtykuły

Serafina Ogończyk-Mąkowska dla magazynu Osobowości i Sukcesy Roku.

Wywiad z Serafina Ogończyk-Mąkowską dla magazynu Osobowości i Sukcesy Roku.

Prawnik, arbiter w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, filolog angielski, filolog rosyjski, członkini Business Centre Club, prezes Dyplomacji Europejskiego Forum Właścicielek Firm, członkini Stowarzyszenia Polskie Media, właścicielka firmy, wydawca, redaktor naczelna biznesowego magazynu Business&Beauty; autorka artykułów, felietonów, udzielająca się społecznie, politycznie i charytatywnie

Robisz tyle rzeczy na raz, nie nudzi Cię to? (śmiech).

Odwrotnie, robię tyle rzeczy, żeby się nie nudzić;). Właściwie nigdy w moim życiu nie było chwili, z którą nie wiedziałam co mam zrobić. Nigdy nie miałam poczucia ‘nudy’. Przekładając wzory Einsteina czy prawa Newtona na życie, można powiedzieć, że jak nic nie robimy, to nie mamy energii i nie mamy energii, jak nic nie robimy. Nasza energia życiowa ściśle związana jest z masą, na którą składa się nasz potencjał intelektualny, postawa życiowa, prędkość naszych działań i działania innych ludzi. W życiu ważne są możliwości i opcje. Wybieranie tego, co chcemy robić, a nie tego, do czego jesteśmy zmuszeni. Moja praca jest bardzo różnorodna i ciekawa. Wypracowałam sobie wiele ścieżek, począwszy od edukacji, które dają mi możliwość decydowania o swoim życiu, sposobie pracy, spędzania czasu wolnego. Dają wolność. Jestem osobą, która interesuje się światem, ludźmi, sprawami. Za tym zainteresowaniem idzie zaangażowanie i praca. Praca, która daje mi niezmierną satysfakcję. Pojemność i zakres tematyki mojej biblioteki zadziwiłby niejedną osobę. Od literatury klasycznej po fizykę kwantową, od rozważań egzystencjalnych przez Kanta, Hawkinga, po Krótką historię Wszystkiego. Żyję intensywnie. Na nudę nie ma miejsca. Do osiągnięcia sukcesu potrzebna jest energia życiowa.
senat-serafina
Czym dla ciebie jest sukces?
Dla mnie jest to bycie osobą wolną, niezależną. Każdy dzień składa się z wielu małych osiągnięć. Sukcesem jest osiąganie celów, realizacja planów, zamierzeń. Przytoczę 14 prostych punktów, w których prezes Business Centre Club, Marek Goliszewski zawarł wskazówki dotyczące osiągnięcia sukcesu, (nie tylko w biznesie):
1. Wierz w siebie (że jesteś wyjątkowy) i w swój przyszły sukces.
2. Kieruj się intuicją, kiedy nie wiesz co robić, ani kim chcesz być.
3. Nie licz na innych (tylko na siebie, wtedy inni ci pomogą).
4. Miej prawdziwą wiedzę (nie tylko piękny indeks).
5. Śmiej się, kiedy jesteś krytykowany i ponosisz porażki.
6. Bądź wytrwały (zrezygnuj dopiero, kiedy padniesz na ziemię).
7. Nie obieraj pieniędzy jako jedynego celu.
8. Planuj czas urlopu (by uniezależnić się biologicznie od pracy).
9. Traktuj współpracowników jak samego siebie.
10. Nie traktuj rywalizacji jako sensu swojego życia.
11. Nastaw się na 24-godzinną pracę, ale pracuj maksymalnie 12 godzin.
12. Ubieraj się w garnitur od Armaniego czy suknię od Diora (kiedy będziesz miał/miała na koncie 1 mln zł).
13. Musisz mieć szczęście.
14. Kiedy nie masz szczęścia – pracuj podwójnie.

Jesteś takim fajnym przykładem tytułu naszego magazynu: niesamowita osobowość, która jeszcze do tego odniosła sukces. Jak scharakteryzowałabyś siebie?

– Bardzo prosto (śmiech). Stałość i cierpliwość Hestii, seksualność i zmysłowość Afrodyty, moc i niezależność Artemidy, rozwaga i rozsądek Ateny, wierność Hery, szaleństwo i magnetyzm Lyssy;).

Jesteś osobą, która również wkomponowuje się w motto naszego magazynu ‘Nie ten odnosi sukces kto wstaje rano, ale ten kto wstaje uśmiechnięty‘.

To prawda. Jestem osobą pogodną. Uśmiecham się często i do wszystkich, także do siebie. 20 lat temu otrzymałam od Lata z Radiem tytuł ‘ Miss Uśmiechu’ i tak już się mnie ten uśmiech trzyma całe życie (śmiech). Nie mam zwyczaju bezproduktywnego ‘bicia piany’, zamartwiania się i użalania. Z każdej sytuacji jest wyjście a uśmiech pomaga w celebracji i docenianiu piękna świata. Zazwyczaj jednak wstaję rano, ale wstaję uśmiechnięta.

Piękne ciało, piękny umysł, piękna dusza? Co składa się na osobowość?

Utrzymuję zdrową równowagę pomiędzy ciałem, umysłem i duchem. Uroda jest czymś, o co wielokrotnie mnie pytano, ogłaszano Miss Senatu, Przedsiębiorców, i tak dalej. Dla mnie urodziwym jest człowiek, który jest dobry, uczciwy, życzliwy światu. Pojmuję piękno jako słowność, wrażliwość, aktywność, mądrość. Mam zaszczyt znać mnóstwo pięknych ludzi. Ludzi, którzy akceptują także mnie. Nie przywiązuję się zanadto do powierzchowności, która byłaby niczym bez myśli. W pierwszej kolejności zawsze przedkładałam umysł, naukę, poznawanie świata. Świat mnie zachwyca, fascynuje i zadziwia. Osobowość to połączenie intelektu, duchowości, zmysłowości, charyzmy.

Opowiedz trochę o swojej firmie. Nad czym teraz pracujesz?

Jednym ze stałych tematów jest magazyn Business &Beauty. Jest to magazyn, traktujący o pięknie biznesu. Powstał z potrzeby promowania pozytywnego obrazu przedsiębiorczości i przedsiębiorcy. Obrazu, który niestety w Polsce nasycony jest jeszcze ciągle pejoratywnym ładunkiem. Przedstawiamy w nim piękno biznesu, pojmowane jako przejrzystość, klarowność, słowność, przedsiębiorczość, punktualność, kreatywność, uczciwość, wrażliwość społeczną. Pokazujemy piękne Polki i pięknych Polaków – przedsiębiorców, ich działalność, punkty widzenia, realia gospodarcze i światowe trendy. Jestem nie tylko redaktorem naczelnym tego biznesowego magazynu, ale także wydawcą.
Realizuję też projekty z cyklu Miss Polonia, Look of the Year i Miss Egzotica. Projekt Miss Egzotica International jest skierowany do osób mieszkających w Polsce, które pochodzą z obcych krajów, których rodzice (lub jeden z rodziców) przybyli do Polski, zamieszkali w Polsce, zainwestowali w Polsce, podjęli pracę, studia, założyli rodziny. Projekt pokazuje Polskę jako kraj atrakcyjny pod względem gospodarczym, inwestycyjnym, edukacyjnym, klimatycznym dla innych narodów. Z drugiej strony uzmysławia, że Polki reprezentują nie tylko typowy ‚słowiański’ typ urody. Przesłaniem projektu jest walka z dyskryminacją, wyrównanie szans, propagowanie kosmopolitycznej postawy, przedstawienie Polaków jako Obywateli świata, propagowanie postaw proekologicznych, solidarność z ubogimi Trzeciego Świata.
Za przesłanie i ideę projekt został odznaczony Medalem Europejskim przyznawanym przez BCC, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w Brukseli, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz tytułem – Ambasador Polskiej Gospodarki.
Działam też w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z polubownego rozstrzygania sporów w tym także z mediacji. Rozwój tego typu sądownictwa leży nie tylko w interesie przedsiębiorców, ale w interesie całego wymiaru sprawiedliwości.
Przedsiębiorcy coraz lepiej zdają sobie sprawę ze znaczenia mediacji we współczesnym obrocie gospodarczym. Wielokrotnie pomyślnie zakończona mediacja umożliwia dalsze relacje biznesowe stron w przyszłości.


Dlaczego w biznesie jest tak mało kobiet szefów?

Myślę, że można mówić tu o naszej polskiej specyfice, tzn. o tradycyjnym pojmowaniu roli kobiety. W innych krajach kobiety śmielej podejmują decyzje dotyczące kariery zawodowej, a kobieta na stanowisku, czy prowadząca własną firmę nikogo nie dziwi. Ja zawsze starałam się brać sprawy w swoje ręce, bo wiem, że sukces zależy tylko i wyłącznie ode mnie, od pracowitości, konsekwencji, uczciwości. Rozumiem, jednak kobiety, które w ogóle skłonne są zrezygnować z pracy zawodowej i zająć się wyłącznie domem. Nie twierdzę, że jest to niewłaściwe, najważniejsze by każdy wybierał to, co uważa za słuszne.

Jakie planach na najbliższy czas?

W planach mnóstwo podróży, doszkolenie języka hebrajskiego, uzyskanie uprawnień notarialnych w Stanach Zjednoczonych, praca:).

Dziękuję, rozmawiał Mariusz Pujszo
Young Entrepreneurs